Brukerveiledning, montering og vedlikehold

Jamax stillassystemer

Jamax stillassystemer er enkelt å montere, uten bruk av verktøy. Systemet består av få hovedkomponenter som enkelt settes sammen, men har også mye tilbehør og tilleggskomponenter som gjør at du kan tilpasse stillaset til ethvert behov. Det være seg justering av lengden eller høyden, eller behov for ekstra plattformbredde inn eller ut fra stillaset.

Jamax stillassystemer er klassifisert som et lett fasadestillas, i belastningsklasse 3, med en tillatt belastning på 200 kg. pr. m2.

Jamax stillassystemer er sertifisert av SINTEF Byggforsk, med produktsertifikat nr. 3276. Produktsertifikat 3276

Produktet er i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4, samt EN 12811-1.

Montering, bruk, og vedlikehold av Jamax stillassystemer er beskrevet grundig i vår brukerveileding.

Brukerveiledning Jamax stillassystem

Skjema for vedlikehold, kassasjon og reparasjon av Jamax fasadestillas: Kontrollskjema


Bloggartikler om Jamax fasadestillas:

Said maler hus i stillas

Hvor mye stillas trenger jeg til huset mitt?

Hvor høyt trenger jeg å nå? Mål alltid høyden på huset helt opp til mønet, der hvor huset ditt er høyest. Bruk gjerne en lasermåler for å finne høyden. Når…

Video og animasjon om montering:

Jamax rullestillas

Deler til Jamax stillassystemer kan også brukes for å bygge et frittstående rullestillas. Jamax rullestillas – enkel og dobbel hjulboggi

Byggehøyde for Jamax rullestillas vil variere avhengig av bruksområde og utførelse.

Montering, bruk, og vedlikehold av Jamax rullestillas er beskrevet grundig i vår brukerveiledning.
Brukerveiledning Jamax rulllestillas.

Jamax rullestillas er klassifisert som et lett rullestillas, i belastningsklasse 3, med en tillatt belastning på 200 kg pr. m2.

Jamax rullestillas er sertifisert av SINTEF Byggforsk, med produktsertifikat nr. 3282. Produktet er i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4, samt EN 1004.

Produktsertifikat 3282

Jamax rullestillas, type Centrum

Jamax rullestillas type Centrum er et selvstendig produkt, som er enkelt og effektivt i bruk. Dette rullestillaset bygges opp som et tårn for arbeid i høyden, f.eks. langs fasade og takkant, og opp under innvendige takkonstruksjoner/himling.

Rullestillaset er av industrikvalitet, og produsert i aluminium med rør av solid kvalitet med godstykkelse på hele 2,2 mm.

Byggehøyde for Jamax rullestillas type Centrum vil variere avhengig av bruksområde og utførelse, og er beskrevet i vår monteringsveiledning. Centrum monteringsveiledning

Jamax flytebrygger

En flytebrygge er et søknadspliktig tiltak, dermed er den hovedsakelig montert og forankret av fagfolk. Våre brygger blir alltid forankret iht. de rådende forhold på stedet og prosjekteringen som er gjort i forkant. 

Etter overtakelse bør du etter ca. 3 måneder gå over alle komponenter beskrevet i vedlikeholdsoversikten. Dette fordi anlegget da har fått «satt» seg etter montasje. Det kan for eksempel være behov for å trekke til muttere og å stramme opp fortøyninger.

Ellers bør anlegget ha en årlig inspeksjon hvor alle punkter i vedlikeholdsoversikten gjennomgås. Inspeksjon bør utføres oftere dersom anlegget ligger i områder som er ekstra utsatt for vær og vind. Også etter uvær bør inspeksjon gjennomføres.

Inspeksjon av førtøyninger ved hjelp av dykker bør utføres hvert 3. – 5. år, eventuelt oftere dersom anlegget ligger utsatt til.

Skader eller slitasje som oppdages under kontroller/inspeksjoner av anlegget, må utbedres så snart som mulig slik at større skader, ev. følgeskader, ikke oppstår.

Se forøvrig vår FDV for mer utfyllende informasjon. FDV Jamax Flytebrygger