Alutec – suksesshistorien bak Norges mest solgte stillas

De to brødrene, Knut-Jarle og Espen Aspenes, stiftet Alutec i 1986 med mål om å satse på stillaser. Espen kom rett fra militæret, mens ti år eldre Knut-Jarle allerede hadde noen års fartstid i bransjen. Timing og tilfeldigheter gjorde at det fungerte, sier de selv.

I dag kan de takke alt annet enn tilfeldighetene for at de lykkes som industribedrift i Norge. De har vært flinke til å snu seg rundt og videreutvikle produktene sine, hatt tett dialog med kundene sine og vært tidlig ute med godkjenninger og sertifiseringer. På den måten har de holdt seg aktuelle og foretrukket blant profesjonelle og private stillasbrukere.

Jamax stillassystem er Norges mest solgte stillas. I tillegg er Jamax ledende innen flytebrygger fra Rogaland og opp til Mørekysten.

Dynamisk organisasjon

Alutec har i dag 30 ansatte fordelt på produksjon, administrasjon, lager og salg på Os sør for Bergen samt lager og salg i Kristiansand. Familiebedriften eies 50/50 av de to brødrene, som deler på arbeidsoppgavene og rullerer på stillingen som daglig leder.

– Vi trenger kompetente folk som setter krav til oss. Det er viktig at vi blir kikket i kortene og stilt krav til, vi skal ikke tro at vi vet best, sier daglig leder, Espen.

Familien er i mindretall i styret, noe de mener er viktig for å være framoverlent og hele tiden stake ut den videre kursen.

– Hvis de samme diskuterer, går det i ring. Styret stiller spørsmål og har et blikk på bedriftens beste. Behovet for kompetanse endrer seg over tid, så vi rullerer også i styret, legger Knut-Jarle til.

Satset tidlig på roboter

– Da vi fikk den første roboten i 1999, skjønte vi ikke ennå hvor avgjørende det skulle bli. Vi ville prøve å forenkle ting, følge med i tiden og gjøre ting smartere og bedre, sier Espen.

Veteranen fra 1999 er fortsatt i bruk, men nærmer seg utskifting, og den vil etter hvert måtte la de yngre slippe til for å sikre videre automatisering. Arvtakerne kom i 2014, 2018 og det ventes fem nye familiemedlemmer i 2022. Sammen bidrar robotparken til et bedre arbeidsmiljø med mindre manuell sveising og mer jevn og god kvalitet.

– Skal du være effektiv og beholde norske arbeidsplasser, må du være effektiv. Konkurrentene er importert fra Europa, Kina og Filippinene, poengterer Knut-Jarle.

LES OGSÅ:Sta og stolte over å beholde arbeidsplasser i Norge

Holder seg i Norge

Leveringsdyktig

For Alutec er det viktig å være leveringsdyktige, så de har ikke gjort seg avhengige av import. Et av deres konkurransefortrinn er at de har kontroll over nesten hele verdikjeden; innkjøp, produksjon, lager, salg, markedsføring og levering til sluttkunde.

– Når du kjøper Jamax, inkluderer det personlig service, rask leveringstid, høy kvalitet, god funksjon og uproblematisk reklamasjonsrett. I tillegg er du med på å støtte norsk industri og norske arbeidsplasser, sier Espen.

Foretrukket førstevalg

Alutec skal være den trygge, solide og foretrukne leverandøren for dem som er ute etter stillas. Over 14 000 kunder spredt i landet bekrefter at de langt på vei klarer dette, ikke minst når de største byggevarekjedene kommer til dem for å inngå samarbeid om å selge Jamax fordi kundene etterspør det. 

– Vi har klart å bygge opp et godt omdømme over tid, og da må det ligge i bunnen at produktet er bra. Vi lover ikke mer enn vi klarer å holde. Det vi sier, kan vi alltid holde. Vi har alltid i bakhodet at kundene er sjefen vår, forklarer Knut-Jarle.

Godkjent opplæringsbedrift

– Vi er med på å lære opp fagarbeidere for framtiden. Per nå har vi én TAF-lærling (teknisk allmennfag). Han har vært her i fire år og skal ta fagbrev i vår, forteller Espen.

Alutec tar inn lærlinger etter behov i rekrutteringsøyemed.

Historien starter med forløperen fra 1969

Jamek stillas var utgangspunktet

Forløperen til Alutec, Jamek, daterer tilbake til 1969. De produserte klestørkestativ, stiger og flaggstenger, i tillegg til at de var en av pionerene innen stillas fra 1970 til 1986. Knut-Jarle hadde vært innleid som økonomisjef i Jamek, der også faren deres jobbet.

De to hadde observert at stillas ikke fikk sin fortjente oppmerksomhet i Jamek. Da Espen kom fra militærtjeneste i 1986 stiftet brødrene Alutec. Først importerte de rullestillas, trapper og stiger fra Nederland, men bedriften skjøt fart først da de fikk kjøpe tegningene og rettighetsdokumentene til Jamek sitt stillassystem ett år senere. Jamax ble Norges første typegodkjente stillas i 1990.

Det som først hadde startet med to brødre på asfaltgulv i en krok på et trelastlager – og deretter ble til et lokale med plass til én mann, ei sag og ett sveiseapprat og med kontoret plassert i en anleggsbrakke på utsiden – fikk i 1994 sine første ansatte og egen produksjon på dagens lokasjon. Dette var Alutecs forløper, Jamek, sin gamle fabrikk, og slik ble ringen sluttet. 

I 2016 åpnet avdelingen i Kristiansand og i 2017 ble Jamax Norges første (og foreløpig eneste) SINTEF-sertifiserte stillas.

Flytebrygger som ekstra spesialitet

På slutten av 1990-tallet begynte Alutec å selge flytebrygger. Utgangspunktet for flytebryggene kom også fra Jamek og de ble redesignet og forbedret før de ble satt i produksjon. Nedslagsfeltet er fra Rogaland i sør opp til Møre-kysten i nord.

Det er et godt produkt, med egne spesialister som er dedikert til produksjon og formidling av marina og flytebrygge. Alutec er sentralt godkjent som ansvarlig søker ifm. søknadsprosedyrer på flytebrygge og marinaanlegg og kan levere komplette søknader og prosjektere flytebrygger for kundene sine.