Leasing av utstyr i Nordea Finance Equipment

Vi samarbeider med Nordea Finance Equipment om leasingfinansiering av våre produkter. Dette kan du som er næringsdrivende benytte deg av.

En avtale om leasing er i praksis en avtale mellom deg som kunde og leasingselskapet om å leie utstyret i et nærmere avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 5 år. Du som kunde får samme disposisjonsrett til utstyret som du ville fått ved et direkte kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.

Hvorfor velge leasing?

 • Inntil 100 % finansiering
 • Vanligvis kreves kun sikkerhet i utstyret
 • Andre lånemuligheter reduseres ikke, da du unngår pantsettelse av øvrige aktiva
 • Leien er skattemessig fradragsberettiget
 • Unngår forskuttering av merverdiavgift ved leasing av utstyret

 Du får vanligvis svar på din leasingsøknad innen et par timer på virkedager.

Fordeler ved leasing

Leasing fra Nordea Finance Equipment har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller egenkapital. Dette er fordeler som de fleste virksomheter vil kunne gjøre nytte av.

 • Full bruksrett til utstyret
 • Sikkerhet kun i objektet – belaster ikke bedriftens pantesikkerheter 
 • Likviditetsvennlig – kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening
 • Direkte utgiftsføring av leien
 • Finansiell spredning
 • Rask utgiftsføring kan gi skattekreditt
 • Ikke nødvendig med et etablert kundeforhold
 • Mulighet for fullfinansiering
 • Fleksibel finansiering
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
Vil du søke om leasing?

Velg leasing som betalingsmetode i kassen. Da sendes automatisk en søknad til Nordea, og den får du svar på innen 24 timer.

Har du noen spørsmål til leasing? Kontakt oss her!


Send oss en forespørsel

Legg inn din kontaktinformasjon og ditt spørsmål her. Vi vil svare deg så snart som mulig.