Bjarte B. monterer knekter

Bygg ut stillasplattformene med stillas-knekter

Ved hjelp av stillas-knekter kan du bygge ut stillasplattformen og få mer arbeidsplass og tilpasse stillaset bedre til byggets fasade. Se så enkelt det er!

I denne artikkelen lærer du mer om montering av knekt for plattform, bruk av og montering av knekt for hjørner og knekt for skjerm.

Kort om stillas-knekter

 • Fås i 30 cm og 60 cm bredde
 • Knekt for plattform kan kun brukes i samme høyde som eksisterende plattform
 • Knekt for hjørne er justerbar og kan benyttes i ønsket høyde
 • Bruk alltid ekstra veggfester når du monterer stillas-knekter

Bestill stillas-knekter her!

Montering av knekt for plattform

 • Tre den vertikale U-profilen på knekten sideveis inn på firkantrøret på rammen (fig. A), slik at kroken på toppen av knekten tres under og rundt U-profilen på toppen av rammen (fig. B).
 • Når hele knekten så ligger inntil rammen, senker du den ned slik at den hviler mellom kroken på rekkverk og rekkverksløkken på rammen (fig. C).
 • Lås knekten fast med en klemme over en av tverrpinnene.

Gjenta disse punktene (fig. A til C) for hver knekt som skal monteres.

Montering av plattformer oppå knektene

 • Monter plattformer oppå knektene ved å hekte krokprofilene i endene av plattformene oppi U-profilene på toppen av knektene.
 • Monter deretter toppstøtter (1 m) på knektene. NB: Du skal alltid bruke toppstøtter med U-kanal i kombinasjon med knekter. U-kanalen i bakkant på toppstøtten vil da spore inn på den ytterste stolpen på rammen hvor knekten er montert.
 • Når du har montert toppstøttene, flytter du rekkverk og fotlister som er montert mellom rammene innenfor knektene, ut på toppstøttene.
 • Til slutt monterer du enderekkverk og endefotlist i hver ende av utknektet plattformrad.

Se bilder med beskrivelser i brukerveiledningen

Knekt for hjørner

Du kan bruke knekt for hjørne enten du trenger passasje rundt et utvendig hjørne eller du kan bruke den som en ordinær knekt for plattform hvor du kan regulere nivået ved montering.

Den vanligste måten å lage passasje rundt et utvendig hjørne er å bygge stillas på tilstøtende vegg med overlapp til ytterkant på stillaset på aktuell vegg, og så låse disse sammen med stag og klemmer. I noen tilfeller er ikke dette praktisk mulig og da er knekt for hjørne et bra alternativ.

Lage passasje rundt utvendig hjørne med knekt for hjørner

 • Knektens posisjon skal stemme overens med posisjonen på stillaset på tilstøtende vegg. Planlegg dette allerede fra start, slik at stillaset plasseres langt nok til siden på veggen (ca. 0,3 m forbi hjørnet).
 • Planlegg også plasseringen av stillaset på tilstøtende vegg, slik at avstanden fra rammen som kommer nærmest hjørnet og fram til den ytterste stolpen på den første rammen på aktuell vegg, blir en lengde som går opp i en tilgjengelig lengde på plattform / rekkverk / fotlist (1 m, 1,5 m, 2 m, eller 3 m).

Se bilder med beskrivelser i brukerveiledningen

Montering av knekt for hjørner

 • Legg den flate baksiden av knekten inn til siden på den ytterste stolpen på rammen (i fasadens lengderetning), slik at den flukter med toppen på rammen, og lås den fast med klemmer over begge tverrpinnene.
 • Legg en plattform mellom den nærmeste rammen på motstående vegg og knekten, ved å hekte krokprofilene i endene av plattformene oppi U-profilene på hhv. rammen og knekten.
 • Monter så toppstøtter (1 m) oppå både knekten og rammen på tilstøtende vegg. Bruk alltid toppstøtter med U-kanal i kombinasjon med knekter. U-kanalen i bakkant på toppstøtten vil da spore inn på stolpen på rammen hvor knekten er montert.
 • Monter til slutt rekkverk og fotlist mellom toppstøttene, samt enderekkverk og endefotlist mellom rammen og toppstøtten oppå knekten.

Se bilder med beskrivelser i brukerveiledningen

Bruk av knekt for hjørne som regulerbar knekt for plattform

 • Legg den flate baksiden av knekten inn mot utsiden på en av stolpene på rammen. Lås den fast med klemmer over begge tverrpinnene.
 • Pass på at alle knektene i en rad blir montert på samme nivå, slik at plattformer og rekkverk kommer i vater. Dette er viktig!
 • OBS! Husk å montere ett ekstra veggfeste per knekt som monteres, på rammen innenfor knekten. Du må gjøre dette før du monterer plattformer oppå knektene.
 • Når du har montert ekstra veggfester, monterer du plattformer oppå knektene ved å hekte krokprofilene i enden av plattformene oppi U-profilene på toppen av knektene.
 • Monter toppstøtter (1 m) på knektene. Bruk alltid toppstøtte med U-kanal, for da vil U-kanalen i bakkant på toppstøtten spore inn på den ytterste stolpen på rammen hvor knekten er montert.
 • Flytt deretter rekkverk og fotlister som er montert mellom rammene innenfor knektene, ut på toppstøttene.
 • Til slutt monterer du enderekkverk og endefotlist i hver ende av utknektet plattformrad.

Se bilder med beskrivelser i brukerveiledningen

Knekt for skjerm

Knekt for skjerm brukes for å lage en skråstilt skjerm i forkant av plattform. Denne har som formål å sikre personer, utstyr, trafikk, o.l. under stillaset mot gjenstander som måtte falle fra nivåer høyere opp i stillaset.

En slik skjerm blir vanligvis montert ved andre plattformnivå, og forutsetter at det er bygget minst tre nivåer i stillaset.

Montering av knekt for skjerm

 • Knekt for skjerm monteres ved først å hekte kroken av rundtstål i enden av U-profilen rundt den ytterste stolpen, helt nederst på en ramme (fig. A).
 • Vend firkantrøret med U-profil i enden oppover og tre U-profilen sideveis inn på den ytterste stolpen på rammen rett i overkant av rekkverk (fig. B), og før den ned mellom kroken på rekkverket og stolpen på rammen (fig. C). Dette vil låse U-profilen slik at den ikke løsner.
 • Gjenta disse trinnene (fig. A til C) for hver knekt som monteres

OBS! Husk 1 ekstra veggfeste pr. knekt som monteres, på rammen innenfor knekten. Dette må monteres før plattformer monteres på knektene!

Montering av plattform på knekt for skjerm

 • Når du har montert ekstra veggfester, starter du med å montere den innerste plattformen på knektene først. Legg plattformen litt skrått med den innerste plattformkroken ned i knektens U-profil (fig. D).
 • Senk den ytterste plattformkroken ned i knektens U-profil på utsiden av låsebraketten på midten av U-profilen (fig. E), og trekk den til slutt tilbake, inn under låsebraketten (fig. F).
 • Monter så den ytterste plattformen på knektene. Legg plattformen litt skrått med den ytterste plattformkroken ned i knektens U-profil (fig. G), og skyv den utover og inn under låsebrakett ytterst (fig. H), inntil den innerste plattformkroken kan senkes ned i knektens U-profil (fig. I), og trekkes tilbake under låsebrakett på midten (fig. J), inntil den hviler mot ytterkant av den innerste plattformen.

Dersom du har flyttet rekkverk/fotlist midlertidig for å lette monteringen så må disse settes på plass igjen umiddelbart etter at montering av skjerm er fullført!

Se bilder med beskrivelser i brukerveiledningen

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!