SINTEF-sertifisering for Jamax stillaser

Produktsertifikat 3276: Jamax Stillassystem
Produktsertifikat 3282: Jamax Rullestillas
Produktsertifikat 3869: Jamax Kantsikring

Jamax er Norges største SINTEF-sertifiserte stillasleverandør. 

Vårt SINTEF-sertifikat er fornyet i juni 2023 og er gyldig i 5 år. 


Hva innebærer SINTEF-sertifiseringen for stillas? 

Stillaset er omfattet av produsentforskriften og må ha sertifisering for å kunne selges i Norge og Europa. For å få denne sertifiseringen må Jamax stillaser gjennom omfattende tester og oppfylle en mengde kvalitetskriterier. Jamax har valgt SINTEF til å sertifisere sine stillasprodukter. 

 • Kvalitet på aluminium og stål
  Vi må dokumentere med materialsertifikat at stål og aluminium som brukes i produksjon av Jamax stillas oppfyller gjeldende kvalitetskrav på materialer. Det betyr at aluminiumet og stålet som blir brukt i produksjon av Jamax stillaser er solid, robust og trygt i bruk. 
 • Belastning
  I fullskalatesting av stillaser er det gitte krav til last som stillaset må tilfredsstille. Våre tester utført av SINTEF viser at stillaset tåler mer enn ti ganger større last enn kravene tilsier. Det betyr at systemet tåler langt mer enn det er godkjent for!
  Se hvordan det gikk under vår belastningstest her.
 • Styrke ved nedbøying, utbøying og dropp av gjenstander
  En del av sertifiseringen er en falltest, der et lodd på 12 kg slippes fra 6 meter. Kravet til prøvingen er at loddet ikke skal falle gjennom stillasplattformen, som er montert som en stillasskjerm 6 meter under droppstedet. En slik test viser skader på stillasplattformen, men loddet faller ikke gjennom plattformen. 
 • Fallsikring
  Sertifiseringer sikrer at det skal være trygt å falle fra stillaset med riktig fallsikring. Det betyr at vi har testet definerte innfestningspunkter og at stillaset ikke gir etter ved et fall, samt at fallet stopper før man treffer bakken. 
 • Vindstyrke
  En del av sertifiseringen er også å beregne hvilke vindlaster stillaset tåler å bli utsatt for, og når man ikke lenger skal arbeide i eller oppholde seg i stillaset.
  En vindhastighet på 17,9 m/s vil gi et vindhastighetstrykk på stillaset på 200 N/m2. Arbeid i stillaset skal avsluttes når det meldes vindstyrker som gjør at kastevinder på 17,9 m/s kan oppstå.
  Se brukerveiledning for nærmere beskrivelse.
 • Brukerveiledning
  SINTEF-sertifiseringen krever at vi har en god, grundig og forståelig brukerveiledning. Se hele brukerveiledningen her
 • Dokumentasjon
  For å være trygge på at vi har alt på stell, krever SINTEF-sertifiseringen at vi har dokumentasjon på alt fra materiale til produksjonsprosess og prosedyre. All dokumentasjon må oppbevares i minst 5 år. 

Slik går prosedyren for en Sintef-sertifisering

 • For å få sertifiseringen må vi hente inn en håndfull med spesialister og inspektører til å gjennomføre og dokumentere at vi tilfredsstiller alle krav. Hvert eneste komponent av stillassystemet vurderes, testes og godkjennes. 
 • Når SINTEF-sertifiseringen er bevilget, så er den gyldig i 5 år. 
 • For å sikre at Jamax stillassystemer hele tiden tilfredsstiller kravene for sertifisering, har vi årlig revisjon av SINTEF-inspektører. Inspektøren sjekker da de ulike komponentene og forsikrer seg om at de har samme styrke og egenskaper som de hadde da sertifikatet først ble utstedt. 
 • Ved godkjenning beholder vi sertifikatet. Dersom det viser seg avvik fra kravene, må tiltak iverksettes før vi kan fortsette å skilte med SINTEF-sertifiseringen.

Jamax som forkjemper for norsk sertifisering av stillas

Jamax stillassystemer var den første norske stillasprodusenten som fikk produktsertifisering fra SINTEF i 2017. Før dette var Alutec selv en pådriver og initiativtaker for at det skulle opprettes en norsk produktsertifisering og tok derfor kontakt med SINTEF. 

Espen Aspenes, daglig leder i Alutec, forklarer at de alltid har ønsket å være i front når det kommer til kvalitet. 

– Alutec skal være i front og tilpasse oss til de løpende kravene for stillasproduksjon. Dette har vært et aktivt valg for oss gjennom hele historien. 

Jamax stillassystem har bestått testene for SINTEF-sertifiseringen og er stolte og fornøyde med å kunne levere et så solid og trygt stillassystem. 

– Vi vil til enhver tid være på høyde med gjeldende krav for å gi trygghet til kundene om at de kjøper et solid og dokumentert produkt, sier Aspenes. 

Espen Aspenes, daglig leder i Alutec
SERTIFISERT: Espen Aspenes, daglig leder i Alutec, er fornøyd med å kunne levere et trygt og sertifisert stillas.

Fortsatt mange stillasprodusenter uten sertifisering

Før SINTEF-sertifiseringen ble et krav for stillasprodusenter sommeren 2016, hadde Produsentforskriften en typegodkjenning. 

Mange stillasprodusenter lever fortsatt på dispensasjon på denne typegodkjenningen i påvente av SINTEF-sertifiseringen eller tilsvarende sertifisering hos andre utenlandske organer, som for eksempel TUV og Rise. 

Aspenes i Alutec mener at dette ikke er optimalt. 

– Fordi sertifiseringen er en lang og krevende prosess, har det dannet seg en kø av stillasprodusenter som trenger godkjenning. Mens de venter får de lov til å fortsette å selge stillas, uten at vi vet om de tilfredsstiller de lovpålagte kravene eller ikke. 

Aspenes mener derfor at det tryggeste er å handle stillas hos produsenter som er sertifisert av SINTEF, eller tilsvarende organisasjoner som Rise eller TUV.