Våre kjøpsbetingelser

Om ikke annet er spesifisert i våre tilbud eller ordrebekreftelser, gjelder følgende betingelser.

Priser

Vi reserverer oss retten til å foreta prisøkninger tilsvarende eventuelle økninger i lønns-, råvare-, og produksjonskostnadene samt eventuelle kursendringer frem til levering finner sted.

Messetilbud og kampanjer kan ikke kombineres med rabattavtaler, tidligere innhentede tilbud eller øvrige kampanjetilbud.

Prisgaranti

Vi har prisgaranti på våre Byggmesterpakker og Tilhengerpakker ved kjøp i Alutec AS sin nettbutikk eller ved kjøp direkte fra Alutec AS på annen måte. Se nærmere beskrivelse av innholdet i pakkene på vår nettside via linkene over.

Prisgarantien kan ikke gjøres gjeldende overfor Alutec AS ved kjøp av våre produkter hos våre partnere og forhandlere.

Finner du et stillassystem av tilsvarende kvalitet og sammenlignbart innhold til en lavere pris hos norske konkurrenter med utsalg i Norge, innen 20 dager etter kjøp fra oss, betaler vi deg differansen. Dersom krav under prisgarantien oppfyller vilkårene, vil Alutec AS utstede en kreditnota for differansen mellom avtalt pris og konkurrentens pris.

Krav under prisgarantien må meddeles skriftlig til Alutec AS per e-post til info@alutec.no innen 20 dager etter at ordrebekreftelsen er utstedt.

For å kunne benytte prisgarantien må tilbudet være offentlig fremsatt og tilgjengelig for alle kunder. Prisen du viser til, må være relevant for ditt kjøp og gjelder kun kjøp av nye produkter til konkurrentens ordinære pris.

Prisen kan ikke gjelde et geografisk avgrenset eller tidsavgrenset pristilbud, eller et pristilbud eksklusivt knyttet til én butikk eller en kunde. Eksempler på dette er:

  • åpningstilbud,
  • lokale handelsdager,
  • lokal lagertømming,
  • partikjøp,
  • rabattavtaler/medlemstilbud,
  • tilbud merket med «begrenset antall» eller
  • lignende.

Du må kunne dokumentere at en konkurrent har en lavere pris på tidspunktet hvor det gjøres krav under prisgarantien. Dokumentasjonen må være fra forhandler som har gjeldende pris.

Dokumentasjon fra nettsider må vise at en konkurrents vare er på lager og kan legges i handlekurv til gjeldende pris.

Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift dersom ikke annet er uttrykkelig spesifisert.

Lovbestemt merverdiavgift påløper iht. gjeldende regler.

Leveringstid

Angitt leveringstid betinger signert ordrebekreftelse og angir når vare sendes fra vårt lager. Vi reserverer oss retten til å forlenge leveringstiden dersom nye opplysninger, rettelser eller tilføyelser kommer etter den ovennevnte dato.

Leveringsbetingelser

Uten at annet er spesifisert i tilbud eller ordrebekreftelse, er alle leveranser «ExWorks 5210 Os» iht. INCOTERMS 2020 (utlevert fra lager).

Angrefrist ved privatkjøp

Du skal føle deg trygg når du handler hos Alutec AS; vi følger kjøpsloven og angrerettloven. Dette innebærer at du som privatkunde kan angre kjøpsavtalen du har inngått over Internett uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og angrefristskjema er mottatt. Melding om bruk av angreretten må sendes til oss innen fristen. 

Du kan hente angrefristskjema under.

Angrefristskjema

Mangler og reklamasjon

Kjøper plikter å undersøke vare ved mottak. Eventuelle transportskader må anmerkes på fraktbrev og meldes skriftlig til Alutec AS og transportør umiddelbart, uten ugrunnet opphold, og senest innen 3 dager etter varemottak. Pakkseddel følger sending. Avvik mellom levert vare og pakkseddel må meddeles skriftlig til Alutec AS snarest.

Leveringsforsinkelse

Vi aksepterer ingen krav som resultat av forsinket levering, dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dagmulkt aksepteres ikke.

Garanti

JAMAX® produkter har 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Betalingsbetingelser

Ved Klarna faktura med 30 dagers betalingsfrist:
Fakturaen utstedes til kjøperen ved forsendelse av varen. Forfallsfristen settes til 30 dager fra datoen varen blir sendt. Her finner du Klarna’s fakturavilkår.

Ved Klarna delbetaling eller konto:
Er et eget betalingsalternativ tilgjengelig i kassen. Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du herDu kan kontakte Klarna Kundeservice her.

Se egne vilkår og betingelser for Klarna her.

Kontant betaling ved bestilling (kredittkort via Nets) eller faktura med 20 dagers betalingsfrist. Faktura betinger godkjent kredittvurdering og signert ordrebekreftelse. 

Ved kjøp på avbetaling eller leasing vil dette være en avtale mellom kunde og finansieringsselskap.  

Iht. panteloven § 3-14 har Alutec AS salgspant i den leverte vare for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendig kredittvurdering.

Fakturering

Som fakturadato regnes den dag varen sendes fra vårt lager.

Kansellering

I tilfelle av kansellering etter at ordren er notert hos oss, reserverer vi oss retten til å fakturere et kanselleringsgebyr på 10% av kjøpesummen (inklusive merverdiavgift).

Ansvarsfraskrivelse

Alutec AS sitt ansvar for krav knyttet til kjøpet, leveransen, produktene og skade ved bruk er begrenset til kjøpesummen som er angitt i ordrebekreftelsen (eksklusiv merverdiavgift).

Lovvalg og verneting

Dersom uenighet oppstår, er ikke partene forpliktet til, men bør forsøke å løse dette med drøftelse, forhandlinger og mulig megling før rettslig prosess igangsettes.

Avtalen og enhver uenighet knyttet til kjøpet, enten i eller utenfor kontrakt, reguleres av norsk rett med Bergen tingrett som avtalt verneting.