Kjøpsbetingelser

Generelt

Uten at annet er spesifisert i våre tilbud eller ordrebekreftelser, gjelder følgende betingelser.

Priser

Vi reserverer oss retten til å foreta lovlige prisøkninger tilsvarende eventuelle økninger i lønns-, råvare-, og produksjonskostnadene, samt eventuelle kursendringer frem til levering finner sted.

Messetilbud og kampanjer kan ikke kombineres med rabattavtaler, tidligere innhentede tilbud eller øvrige kampanjetilbud.

Prisgaranti

Les mer om vår prisgaranti her.

Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift dersom ikke annet er uttrykkelig spesifisert.

Leveringstid

Angitt leveringstid betinger signert ordrebekreftelse og angir når vare sendes fra vårt lager. Vi reserverer oss retten til å forlenge leveringstiden dersom nye opplysninger, rettelser eller tilføyelser kommer etter den ovennevnte dato.

Leveringsbetingelser

Uten at annet er spesifisert i tilbud eller ordrebekreftelse, er alle leveranser ”Ex Works 5210 Os” iht. INCOTERMS 2010 (utlevert fra lager).

Angrefrist ved privatkjøp

Du skal føle deg trygg når du handler hos Alutec AS; vi følger kjøpsloven og angrerettsloven. Dette innebærer at du som privatkunde kan angre kjøpsavtalen du har inngått over internett uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og angrefristskjema er mottatt. Melding om bruk av angreretten må gis til oss innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte.

Mangler og reklamasjon

Kjøper plikter å undersøke vare ved levering. Eventuelle transportskader MÅ anmerkes på fraktbrev og meldes til Alutec AS og transportør, innen 5 dager etter mottak. Pakkseddel følger sending. Avvik mellom levert vare og pakkseddel meddeles Alutec AS snarest.

Leveringsforsinkelse

Vi aksepterer ingen krav som resultat av forsinket levering, dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dagmulkt aksepteres ikke.

Garanti

Våre JAMAX® produkter har 10 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Betalingsbetingelser

Kontant betaling ved bestilling (kredittkort) eller faktura med 20 dagers betalingsfrist. Faktura betinger godkjent kredittvurdering og signert ordrebekreftelse. Iht. pantelovens § 3-14 har Alutec AS salgspant i den leverte vare for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Vi forbeholder oss retten til å foreta nødvendig kredittvurdering.

Fakturering

Som fakturadato regnes den dag varen sendes fra vårt lager.

Kansellering

I tilfelle av kansellering etter at ordren er notert hos oss, reserverer vi oss retten til å fakturere eventuelle kansellasjonsomkostninger i forhold til de utgifter som allerede er påløpt varen.