To menn i stillas

Brukerkurs for stillas – krav til deg som jobber i stillas

Arbeid i høyden skal alltid være trygt. Derfor er det krav om at du får nødvendig opplæring i bruk av stillas før du skal utføre en jobb.

Varigheten på brukerkurset er 1-3 timer, avhengig av deltakernes erfaring og kompetanse.

Hvem kan gi opplæring?

Det er arbeidsgiveren din som har ansvar for å legge til rette for at du får opplæring før du skal utføre arbeid i høyden. Opplæring skal gis av noen som har fullført stillaskurs, for eksempel noen internt i bedriften. 

Den som lærer deg opp må ha kursbevis fra stillaskurs som dekker relevant høyde for ditt bruk (eller høyere). Stillaskursene finnes nemlig i tre moduler og er mer omfattende jo høyere stillaset er. 

Dette skal du lære

Når du har fått opplæring er du klar for å jobbe i høyden på forsvarlig vis. Under ser du eksempler på hva du må vite før du kan klatre opp og jobbe.

  • Risikovurdering: Må vi iverksette ekstra sikkerhetstiltak eller er det trygt å jobbe?
  • Vurdere værforhold: Påvirker vinden sikkerheten? Er underlaget glatt?
  • Vurdere hvilken type bruk stillaset er godkjent for: Gjenkjenne belastningsklasse, kunne finne produktsertifikat osv. av merkingen på stillaset.

Opplæringen skal gis i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5.

Dersom du skal ha ansvar for å sette opp, kvalitetssikre og godkjenne stillaser, og i tillegg være godkjent for å lære opp andre i bruk av stillaset, må du bestå et stillaskurs med teoretisk og praktisk del. Ta kontakt med Alutec for tips til kursarrangører!


Relaterte artikler

Jamax påbyggingspakke 1-2 for stillas

Utvid stillaset med påbyggingspakker

Har du en Jamax Huspakke som akkurat kommer litt kort til? Skulle du hatt en litt større pakke for å arbeide bredere eller høyere? Da kan du gå til innkjøp av en påbyggingspakke.
Deler av Jamax landbrukspakke er satt opp foran et fjøs under konstruksjon.

Landbrukspakke fra Jamax: – Noe så vakkert som et pent stillas!

Med tre gårder på Jevnaker har Knut Stormdal nok vedlikehold å ta seg av. Etter 20 år med sporadisk leie av stillas, gikk han til innkjøp av en solid og fleksibel landbrukspakke fra Jamax. Nå kan han lete frem den pene stillaspakken når behovet melder seg, og det er ikke rent sjeldent!
Jamax stillas med trappetårn foran, blå himmel og utsikt i bakgrunnen.

Byggmester Aarvik: En enklere hverdag med trappetårn

Arbeider du i stillas? Da har du gjerne erfaring med å frakte materiale, utstyr og deg selv opp og ned gjennom stigelukene. Tilkomst via stigeluke fungerte godt for Byggmester Aarvik i mange år, men en mandagsmorgen fant de en løsning som kunne spare dem for tid og hardt arbeid.
To arbeidere i et Jamax stillas

Når og hvorfor bør bedriften lease stillas?

Leasing av stillas blir mer og mer vanlig, og det med god grunn. Forutsigbarhet, skattefordeler og bedre likviditet er noen av fordelene, samtidig som du har full bruksrett til stillaset.