To menn i stillas

Brukerkurs for stillas – krav til deg som jobber i stillas

Arbeid i høyden skal alltid være trygt. Derfor er det krav om at du får nødvendig opplæring i bruk av stillas før du skal utføre en jobb.

Varigheten på brukerkurset er 1-3 timer, avhengig av deltakernes erfaring og kompetanse.

Hvem kan gi opplæring?

Det er arbeidsgiveren din som har ansvar for å legge til rette for at du får opplæring før du skal utføre arbeid i høyden. Opplæring skal gis av noen som har fullført stillaskurs, for eksempel noen internt i bedriften. 

Den som lærer deg opp må ha kursbevis fra stillaskurs som dekker relevant høyde for ditt bruk (eller høyere). Stillaskursene finnes nemlig i tre moduler og er mer omfattende jo høyere stillaset er. 

Dette skal du lære

Når du har fått opplæring er du klar for å jobbe i høyden på forsvarlig vis. Under ser du eksempler på hva du må vite før du kan klatre opp og jobbe.

  • Risikovurdering: Må vi iverksette ekstra sikkerhetstiltak eller er det trygt å jobbe?
  • Vurdere værforhold: Påvirker vinden sikkerheten? Er underlaget glatt?
  • Vurdere hvilken type bruk stillaset er godkjent for: Gjenkjenne belastningsklasse, kunne finne produktsertifikat osv. av merkingen på stillaset.

Opplæringen skal gis i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5.

Dersom du skal ha ansvar for å sette opp, kvalitetssikre og godkjenne stillaser, og i tillegg være godkjent for å lære opp andre i bruk av stillaset, må du bestå et stillaskurs med teoretisk og praktisk del. Ta kontakt med Alutec for tips til kursarrangører!


Relaterte artikler

Magnus Stokke, BAS i Thunestvedt AS foran firmabilen,

Raskt, enkelt og smidig med toplift for solcellepanel

– Nå ser vi at alle andre løsninger er tungvinte Magnus Myrene Stokke, BAS i Thunestvedt, er en av dem som har tatt i bruk den nye Jamax Böcker topliften. I dag arbeider de med å montere solcellepanel på System Trafikks bilverksted og logistikksentral på Osterøy.  Topliften har vært i bruk i et par uker…

Vedlikehold av stillas

Jamax stillas er bygd i robuste deler av aluminium og varmgalvanisert stål. Med godt vedlikehold kan du trygt benytte stillaset i tiår etter tiår. Slik vedlikeholder du stillaset ditt best mulig!