To menn i stillas

Brukerkurs for stillas – krav til deg som jobber i stillas

Arbeid i høyden skal alltid være trygt. Derfor er det krav om at du får nødvendig opplæring i bruk av stillas før du skal utføre en jobb.

Varigheten på brukerkurset er 1-3 timer, avhengig av deltakernes erfaring og kompetanse.

Hvem kan gi opplæring?

Det er arbeidsgiveren din som har ansvar for å legge til rette for at du får opplæring før du skal utføre arbeid i høyden. Opplæring skal gis av noen som har fullført stillaskurs, for eksempel noen internt i bedriften. 

Den som lærer deg opp må ha kursbevis fra stillaskurs som dekker relevant høyde for ditt bruk (eller høyere). Stillaskursene finnes nemlig i tre moduler og er mer omfattende jo høyere stillaset er. 

Dette skal du lære

Når du har fått opplæring er du klar for å jobbe i høyden på forsvarlig vis. Under ser du eksempler på hva du må vite før du kan klatre opp og jobbe.

  • Risikovurdering: Må vi iverksette ekstra sikkerhetstiltak eller er det trygt å jobbe?
  • Vurdere værforhold: Påvirker vinden sikkerheten? Er underlaget glatt?
  • Vurdere hvilken type bruk stillaset er godkjent for: Gjenkjenne belastningsklasse, kunne finne produktsertifikat osv. av merkingen på stillaset.

Opplæringen skal gis i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5.

Dersom du skal ha ansvar for å sette opp, kvalitetssikre og godkjenne stillaser, og i tillegg være godkjent for å lære opp andre i bruk av stillaset, må du bestå et stillaskurs med teoretisk og praktisk del. Ta kontakt med Alutec for tips til kursarrangører!


Relaterte artikler

Jamax rullestillas påføres sideveis belastning under testing for SINTEF-sertifisering. Nærbilde

Jamax rullestillas er SINTEF-sertifisert – som eneste i Norge

Omfattende testing – I mars 2021 ble Jamax rullestillas SINTEF-sertifisert. Rullestillaset har vært gjennom omfattende testing siden oktober og nå har vi sertifikatet som bevis på at vi tar sikkerheten på alvor og følger gjeldende regelverk, forteller Bjarte Bergtun, selger hos Alutec. Jamax rullestillas er sertifisert i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til…

Sikkerhet i høyden: Trygghet på alle nivå

Et nytt hus er i ferd med å reise seg. Men det første som kommer på plass er stillaset. Uten dette blir ingenting gjort. For når tømrerne i Aamodt Bygg skal opp i høyden, er verktøyet mer enn halve jobben. På et nytt boligområde nord for Søgne, omkranser et Jamax stillas det som skal bli…

Sta og stolte over å kunne beholde arbeidsplasser i Norge

Bevisste på å holde Jamax norsk – Vi er sta og stolte av å kunne beholde arbeidsplasser i Norge. Vi produserer det aller meste her på Os og er bevisste på å holde Jamax norsk. Det føles viktig for oss å være uavhengige og å ha kontroll over hele verdikjeden. Det gjør oss mindre sårbare,…
Jamax stillashenger utenfor kontoret

Stillas på stell

Et stillas er ingen fast installasjon. Hele poenget er at det skal kunne flyttes dit det til enhver tid trengs, men det blir alltid opphold og mellomlagring. Som regel har ikke stillaset en dedikert plass, verken på hengeren eller på lageret, men blir i stedet liggende i veien uansett hvor det plasseres. Det problemet har…