Kim monterer fotlist i stillas

Fordeler med leasing av stillas

Leasing er det beste valget når du ikke vil binde opp bedriftens egenkapital. Det gir bedriften bedre likviditet og skattemessige fordeler.

Eie eller lease stillas?

Leasing oppleves veldig likt som å eie, ettersom du har full bruksrett til stillasene i hele leasingperioden. Men i stedet for å betale en høy engangssum, kan du betale en månedlig sum over flere år for å ha tilgang på stillasene i hele den avtalte perioden. Dette utgiftsfører du fortløpende i regnskapet.

5 gode grunner til å lease stillas

  • Driftskapitalen opprettholdes
  • Likviditetstallene blir bedre
  • Bedriftens pantesikkerhet belastes ikke
  • Enkel regnskapsføring med fortløpende utgiftsføring
  • Større skattemessig fordel

Vil du søke om leasing? Velg leasing som betalingsmetode i kassen. Da sendes automatisk en søknad til Nordea, og den får du svar på innen 24 timer.

Når leasingperioden er over, kan du velge om du vil forlenge den, avslutte avtalen eller søke om å få kjøpe ut utstyret. Om du trenger å bytte ut utstyr underveis i leasingperioden, er det fort gjort.

Så enkelt er det å lease stillas

Som firmakunde tilbys du leasingfinansiering fra Nordea Finance Equipment AS. De vanligste leasingperiodene er 3 og 5 år. Med 5 års leasingavtale blir kostnaden fordelt utover 60 måneder, så den løpende kostnaden blir veldig mye lavere enn om du skulle betalt alt samtidig.

Det er svært enkelt å søke om leasing og du får svar på søknaden din i løpet av et par timer (på virkedager). Behandling av søknaden, godkjenning, registrering og utbetaling foregår digitalt. Du slipper dermed å vente lenge på avklaringen!

Slik finansierer du leasingen

  • Fullfinansiering: Nordea Finance Equipment AS dekker hele verdien og bedriften betaler hele beløpet gjennom månedlige avdrag.
  • Egenkapital: Bedriften betaler deler av kostnaden ved avtaleinngåelse og resten i form av månedlige avdrag.

Leasingavtalen fungerer etter samme prinsipp som et annuitetslån, med like store terminbeløp hver måned fram til utstyrets verdi er innfridd.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om leasing av stillas!