To arbeidere i et Jamax stillas

Når og hvorfor bør bedriften lease stillas?

Leasing av stillas blir mer og mer vanlig, og det med god grunn. Forutsigbarhet, skattefordeler og bedre likviditet er noen av fordelene, samtidig som du har full bruksrett til stillaset.

Eie eller lease stillas? 

Om du bør eie eller lease stillas er hovedsaklig avhengig av hvor mye egenkapital bedriften har til rådighet på det gitte tidspunktet. 

Eie
Å eie stillas vil være økonomisk gunstig om du har nok egenkapital tilgjengelig, og investeringen ikke går nevneverdig utover likviditeten og den generelle økonomien i bedriften. 

Lease
Om du skal bruke stillaset over lengre tid, men ikke ønsker å binde opp egenkapital, så vil leasing være et gunstig valg. Det kan påvirke bedriftens totale økonomi svært positivt, både på kort og lang sikt.

Mange økonomiske fordeler med leasing

Når du leaser stillas slipper du å binde opp egenkapital for hele summen med en gang. Du betaler faste månedlige avdrag, som gir deg forutsigbarhet og bedre likviditet som bedrift. 

Det er flere aspekt som gjør det økonomisk gunstig å lease i stedet for å eie: 

 • Fleksibel betaling
  Avdragene kan betales i ulike summer per måned, basert på bedriftens sesongsvingninger i inntekt.
 • Frigjøring av kapital
  Du slipper å binde opp hele summen for stillaset med en gang og har dermed mer egenkapital til andre viktige investeringer eller innkjøp som gagner bedriftens vekst.
 • Bedre likviditet
  Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og er med på å skape inntjening, som gir en bedre balanse i regnskapet. 
 • Merverdiavgiften blir ikke forskuttert.
  Merverdiavgift betales i mindre summer per måned, i stedet for å betale hele merverdiavgiften i en bolk. 
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån.
  De samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leasingkostnadene i avtaleperioden. Du får dermed større skattefradrag.
 • Det tas vanligvis kun sikkerhet i stillaset.
  Du slipper å binde opp bedriftens øvrige pantesikkerhet. Skulle du ikke greie å betale for stillaset, er det altså kun stillaset som kreves tilbake.

Se alle de økonomiske fordelene ved leasing via Nordea Finance Equipment her.

Full bruksrett med leasing

Med leasingavtale får du full bruksrett på stillaset og kan bruke det så mye du vil, hvor du vil og som du vil. Det blir i praksis omtrent som å eie stillaset!

Enten du eier eller leaser, så bør du alltid tegne egen forsikring på stillaset. Da er du rustet for eventuelle skader påført av uhell, slitasje eller vær og vind.  

Skulle du finne feil på stillaset, leverer du det inn som en reklamasjon, og får en ny del utlevert. 

To tømrere i Jamax stillas
FULL BRUKSRETT: Bedriften bruker stillaset som ønsket under leasingperioden. Ved endt leasingperiode har du mulighet til å kjøpe ut stillaset for en mindre sum.

Slik kan du lease Jamax-stillas

Jamax tilbyr bedrifter leasing av stillas gjennom Nordea Finance Equipment. Her kan du få inntil 100% finansiering med leasingavtaler på 3, 4 eller 5 år. Kostnaden fordeles da ut i mindre avdrag per måned, i stedet for at du må betale hele summen med én gang. 

Slik går du frem:

 • I nettbutikken legger du til det ønskede stillaset i handlekurven og velger leasing som betalingsmetode. Da sendes det automatisk en søknad til Nordea, som du vil få svar på innen 24 timer. 
 • Velg mellom fullfinansiering og egenkapital.
  • Fullfinansiering: Nordea Finance Equipment AS dekker 100% av verdien og du betaler hele beløpet gjennom månedlige avdrag. 
  • Egenkapital: Du går inn med ønsket egenkapital ved avtaleinngåelse og betaler resten i form av månedlige avdrag. 
 • Avtalen signeres og du får tilsendt ditt nye Jamax stillas til ønsket tidspunkt. 

Les mer om leasing via Nordea Finance Equipment AS her.

Hva skjer når leasingperioden er over?

Når den avtalte leasingperioden er over, kan du velge mellom tre alternativer. 

 • Kjøpe ut stillaset og overta eiendomsretten for summen av tre månedsavdrag. 
 • Fortsette leieforholdet til en sterkt redusert leie.
 • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til Nordea Finance.

Gå sammen om leasing

Har du en bedrift eller et gårdsbruk som ikke bruker stillas hyppig, men har nytte av det med jevne mellomrom? Da kan det være et godt alternativ å gå sammen om å lease stillas. 

Dere setter da opp en leasingavtale som fordeles på partene og betaler en enda mindre sum per måned. 

Har du spørsmål om leasing av stillas? 

Ta kontakt på tlf. 563 04 100 eller epost info@alutec.no.

Vi hjelper deg gjerne!