Tømrer går oppover i stige

Stillaskurs – inntil 5 meter, 5-9 meter og over 9 meter

Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Det finnes tre moduler for stillaskurs, der hver modul tar for seg ulike høyder på stillaset.

Disse trenger stillaskurs

Alle som skal ha ansvar for montering, kontroll og demontering av fasadestillas i et arbeidsforhold må ha stillaskurs gjeldende for den høyden (øverste plattformhøyde) stillaset skal monteres i. Kursene deles inn i høyde opp til 5 meter, 5-9 meter og over 9 meter.

De som kun skal ferdes i stillas i et arbeidsforhold er ikke nødt til å ha stillaskurs, men må ha et brukerkurs med varighet på 1-3 timer, avhengig av deltakernes erfaring og kompetanse. Dette kan gjennomføres som et bedriftsinternt kurs.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at nødvendig opplæring blir gitt og etterfølges.

Dette lærer du på kursene

Før en starter på kurs skal deltakerne ha hatt opplæring i relevant bruk av fallsikring

Hvert av kursene har en teoretisk og en praktisk del. Du må bestå begge delene av kurset for å få kursbevis.

På den teoretiske delen lærer du blant annet om

 • Relevante forskrifter
 • Planlegging, oppføring, kontroll og demontering av stillas
 • Bruk av monteringsveiledning
 • Bruk av personlig verneutstyr
 • Bruk av kollektivt og personlig fallsikringsutstyr
 • Sikker jobbanalyse og risikovurdering
 • Skilting av stillas
 • Belastningsklasser
 • Materialkvalitet
 • Vindtrykk
 • Testmetoder

På den praktiske delen lærer du blant annet om

 • Risikovurdering og egensikring
 • Montering og demontering av fasadestillas

Tre moduler innen stillaskurs

Hvilket stillaskurs du trenger avhenger av hvilke høyder du jobber i og har ansvar for. Kursenes omfang øker med høyden på stillasene. Merk at det ikke finnes påbygningskurs, da kursene er uavhengige av hverandre.

Stillaskurs inntil 5 meter

Kurset egner seg for deg som utøver arbeid i lavere høyder.

 • Teori: 7,5 timer
 • Praksis: 7,5 timer

Stillaskurs mellom 5 og 9 meter

Dette kurset er vanlig blant byggmestere og tømrere. Dersom du jobber med veldig store bygg kan det hende du bør satse på neste nivå.

 • Teori: 15 timer
 • Praksis: 15 timer

Stillaskurs over 9 meter

Med dette kurset kan du sette opp, kontrollere, godkjenne og jobbe i stillaser med plattformhøyde over 9 meter. Kurset er vanlig blant byggmestere og tømrere som jobber med høyere og mer avanserte bygg.

 • Teori: 36 timer
 • Praksis: 72 timer

Her kan du ta stillaskurs

Det er mange som tilbyr stillaskurs, men vi anbefaler å ta kontakt med enten SEM Sikkerhet, som er et godkjent opplæringskontor for stillasbyggerfaget, eller Mesa AS. Begge disse kurstilbyderne har et opplegg for både den teoretiske og praktiske delen av stillaskursene.

Lurer du på noe om stillas? Kontakt oss for spørsmål om Jamax stillassystem!