fest stillas til vegg

Hvordan feste stillas til vegg?

Forankring av stillas til vegg er meget viktig for at du skal kunne jobbe trygt, stabilt og effektivt i stillaset. Alle fasadestillas, uavhengig av type, skal forankres til en vegg. Dersom du ikke fester stillaset skikkelig kan vær, vind og bevegelse i stillaset føre til at det faller ned.

Planlegg for veggfester før du setter i gang

Prøv å tenke gjennom hvor veggfestene skal plasseres før du starter monteringen av stillaset. Da kan du spare deg for ekstra hodebry midtveis i monteringen. Er det noe på fasaden som kan komme i veien for veggfestene? Er det en antenne eller lignende som stikker ut fra fasaden? 

Avstand fra vegg til stillas

Dersom noe stikker ut fra veggen kan du blant annet tilpasse ved å øke avstanden mellom veggen og stillaset. Da er det viktig å ikke overstige 30 cm. Har du mer enn 30 cm avstand til veggen må du bruke innvendige rekkverk for å sikre deg mot fall. 

Hvilket materiale er fasaden laget av?

De fleste fasader er enten laget av tre eller mur. I Jamax sine huspakker følger det med øyeskruer til tre. Dersom du skal feste stillaset til mur, eller annet materiale, må du finne festemiddel som er tilpasset akkurat det materialet du vil feste stillaset i. 

Styrke i veggfestene

Noen ganger får vi spørsmål om styrken i veggfestene, eller rettere sagt, styrken i forankringspunktet. Tåler forankringspunktet til stillaset et kraftig vindkast eller to? 

Dersom du ikke dekker til stillaset ditt med presenning eller annen tildekking, og veggfestene er forankret i friskt materiale, er styrken i forankringspunktene tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Om du dekker til stillaset ditt kan vinden få bedre tak, og stillaset bør festes med enda flere forankringspunkt. Da kan det være verdt å få fagfolk til å beregne styrken i forankringspunktene. 

Slik fester du stillaset til veggen

Veggfestene skal alltid monteres så tett oppunder plattformene som mulig. Det skal alltid monteres veggfeste oppunder plattform på øverste nivå. Festene monterer du fortløpende samtidig med resten av stillaset. Da står stillaset trygt også underveis i monteringen. 

For udekket stillast kan avstanden mellom veggfestene være inntil 4 meter i høyden. Dersom stillaset er tildekket skal ikke avstanden overstige 2 meter mellom hvert veggfeste i høyden.

Selve veggfestet består av en øyeskrue og et stag. Øyeskruen plasseres vinkelrett i veggen fra stillasrammen, både horisontalt og vertikalt. Staget hektes så inn i øyeskruen og låses fast i stillasrammen ved hjelp av en klemme. Se brukerveiledning for detaljert informasjon om plassering av veggfester.

hvordan forankre stillas til vegg
Veggfestene er tilgjengelige i to deler, med øyeskrue og stag hver for seg, eller ferdig sammenkoblet.

Du kan velge mellom veggfester med ulik lengde og forankringsmetoder.
Se vårt utvalg av veggfester her.

Skal du bytte kledning? 

Har du satt opp stillas for å bytte kledning? Da må du holde hodet kaldt. Du skal ikke vente med å feste stillaset til gammel kledning er tatt av, eller til ny kledning er på plass. 

Stillaset må forankres og festepunktet flyttes litt etterhvert som du utfører arbeid med fjerning av gammel kledning og montering av ny kledning. 

Hva gjør du med veggfestene når jobben er gjort?

Når jobben er gjort, og stillaset skal ned, er det mange som lurer på hva de skal gjøre med øyeskruene til veggfestene . Det enkleste og mest praktiske er å la øyeskruene stå igjen slik at du har dem lett tilgjengelig neste gang du trenger å sette opp stillaset. Maler du over dem så legger du nesten ikke merke til at de står igjen. Alternativt kan du fjerne dem og tette igjen hullene.