Arbeider i stillas

Når bør stillas kontrolleres av kvalifisert personell?

Hvor ofte skal et stillas kontrolleres, og hva innebærer egentlig denne kontrollen? Vi gir deg svarene.

Hvor ofte skal et stillas kontrolleres?

Stillaskomponenter som benyttes i profesjonell sammenheng skal kontrolleres jevnlig. Anbefalt kontroll av stillaskomponenter er hver 3.-6. måned. 

Et ferdig oppsatt stillas skal kontrolleres i følgende situasjoner: 

  • Før det tas i bruk
  • Dersom det har stått stille i over en uke uten bruk
  • Etter uvær
  • Når andre forhold kan ha påvirket stabilitet og styrke på stillaset. 
  • Med jevne mellomrom, avpasset etter forholdene 

Dette er viktig for å sikre at alle deler og komponenter er der det skal være, og at stillaset fortsatt er stødig og stabilt. 

Les mer om regler for montering og bruk av stillas her. 

Hvem kan utføre kontrollen?

Kontroll av stillas skal utføres av en kvalifisert person, det vil si en som har gjennomført gyldig stillaskurs iht. den høyden stillaset er bygget i. 

Hva går kontrollen ut på?

I en stillas-kontroll sjekker du at stillasets grunnleggende egenskaper og funksjoner er ivaretatt. Før stillaset er kontrollert, og under kontrollen, skal du henge opp stillas-skilt med advarsel om at det foreløpig ikke er klart til bruk. Kontrollen dokumenteres skriftlig med en rapport.

Les mer om stillasskilt, stillas-merking og belastningsklasser her.

Hvordan dokumentere kontrollen?

Kontrollen dokumenteres i et kontrollskjema som blant annet gir informasjon om når kontrollen ble utført og eventuelle mangler eller feil som måtte rettes. 

Dersom alt er i orden, henger man opp et stillas-skilt som viser at stillaset er godkjent og klart til bruk. Dersom stillaset har mangler eller feil henger man opp et fare-skilt inntil feilene er rettet, ny kontroll er utført, og stillaset er godkjent. 

Last ned vår mal for kontrollskjema her.