Stillasmontør strammer klemme

Stillasforskriften – regler for montering og bruk av stillas

Få oversikt over regler for deg som bruker stillas i jobben og hvilke krav som stilles til stillasprodusenter og -leverandører.

Sikkerheten først – for alle involverte!

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som bruker stillas i arbeidet sitt skal få nødvendig opplæring slik at det skjer på en trygg måte. Dersom du skal ha ansvar for å montere, kontrollere, endre og demontere stillaser, må du ha bestått stillaskurs for relevant høyde. Skal du kun ferdes i stillaser skal du gjennomgå et brukerkurs i forkant.

Stillasprodusentene og -leverandørene på sin side har ansvar for at kvaliteten på stillasene holder mål. Alle stillasplattformer og rammer skal alltid være merket med tidspunkt for produksjon, aktuell belastningsklasse, hvilket sertifikat som gjelder, navn og telefonnummer til leverandør og produsent. Dette gjør kvalitetssikringen enkel for deg som bruker stillasene.

I denne artikkelen kan du lese mer om regler du må forholde deg til når du jobber i stillas og stillasforskriftene som stillasprodusenter og -leverandører følger.

Montering og bruk av stillas i arbeidsforhold

Avlagte kurs skal være skriftlig dokumentert og alle som skal ferdes i stillas skal ha nødvendig opplæring. Dette beskrives i forskrift for utførelse av arbeid.

Utdrag fra stillasforskriften – forskrift for utførelse av arbeid

  • Arbeidsgiver har ansvar for at nødvendig opplæring for arbeid i høyden blir gitt og etterfølges
  • Den som oppfører, kontrollerer og demonterer stillaser skal ha gjennomført og dokumentert relevant stillaskurs (tre moduler: Høyde opptil 5 m, mellom 5 og 9 m og over 9 m).
  • Den som skal utføre arbeid i stillas skal gjennomføre brukerkurs. Opplæringen kan bli gitt internt i bedriften av noen som har gjennomført stillaskurs for relevant høyde.
  • Fasadestillaser av prefabrikkerte elementer skal oppfylle de tekniske kravene til gjeldende standard NS-EN 12810-1.

Du finner nøyaktige beskrivelser i kapittel 17 i Forskrift for utførelse av arbeid (Arbeidstilsynet).

Jamax stillassystem oppfyller alle krav

Alle stillassystemer skal oppfylle de tekniske kravene i standard NS-EN 12810-1 som står omtalt i Forskrift for utførelse av arbeid. Standarden omtaler blant annet materialkvaliteten, belastningen stillaset skal tåle og testmetoder. Leverandører og produsenter av stillas skal også følge kravene som er spesifisert i Produsentforskriften (Arbeidstilsynet, se kap. 4).

I 2017 ble norskproduserte Jamax Norges første Sintef-sertifiserte stillas. Du kan derfor være trygg på at Jamax stillas overholder alle disse kravene!

Gjør deg gjerne kjent med spesifikasjonene i brukerveiledningen til Jamax stillaser (se video, bruker- og monteringsveiledning).

Har du spørsmål om Jamax stillassystem? Kontakt oss i dag!