Arbeider i stillas i belastningsklasse 3

Belastningsklasser for stillas

Når du skal ta i bruk et stillas er det viktig at du velger riktig belastningsklasse til den typen arbeid du skal gjennomføre i stillaset. Noe stillasarbeid krever mer lagring av utstyr og materiale enn annet, og vil dermed også kreve en høyere belastningsklasse. Vi gir deg en enkel innføring i belastningsklasser for stillas!

Seks belastningsklasser for stillas

De seks belastningsklassene for stillas passer til ulik type arbeid, avhengig av hvor mye man skal ha med seg opp i stillaset.

 • Klasse 1: Inspeksjoner og lett vedlikeholdsarbeid. Tillater bruk av lett verktøy, men ingen lagring av materiell på stillaset. 
 • Klasse 2: Inspeksjoner og lett vedlikeholdsarbeid som f.eks maling av fasade. Tillater typisk noe verktøy, men ingen lagring av materiell utover det som til enhver tid forbrukes. 
 • Klasse 3: Klassisk bygningsarbeid for tømrere o.l. Tillater lagring av noe verktøy og materiell på stillaset.
 • Klasse 4: Klassisk murerarbeid som krever lagring av utstyr og noe murstein e.l. fordelt utover stillaset. 
 • Klasse 5: Tyngre murerarbeid som krever lagring av utstyr og kubikkpaller under 750 kg i stillaset.
 • Klasse 6: Tyngre murerarbeid som krever lagring av utstyr og kubikkpaller under 1000 kg i stillaset. 

De fleste stillas som selges i dag til tømrere og byggmestre for bruk til fasadearbeid, bygging og vedlikehold er i belastningsklasse 3, slik som Jamax stillas.

Fordeling av last

For å vite hvilken belastningsklasse ditt arbeid er i, kan det kreve mer detaljerte definisjoner. Arbeidstilsynet definerer hver belastningsklasse med fire ulike typer fordeling av lasten på stillaset. 

 • Q1: Jevnt fordelt belastning
 • F1: Konsentrert last på 50 cm x 50 cm areal
 • F2: Last av en person på 20 cm x 20 cm areal
 • Q2: Last på delareal 

Det er mest naturlig å ta stilling til belastningsklasse ut i fra jevnt fordelt belastning, og se på de andre typene belastning i andre omgang. I tabellen under ser du en oversikt over definisjonen for de ulike belastningsklassene. Tabellen definerer last per stillas-plattform. 

BelastningsklasserQ1: Jevnt fordelt belastningF1: Konsentrert last på areal
på 50 cm x 50 cm
F2: Last av en person på areal
på 20 cm x 20 cm
Q2: Last på delareal
Klasse 175 kg/m²150 kg100 kgIkke tillatt
Klasse 2150 kg/m²150 kg100 kgIkke tillatt
Klasse 3200 kg/m²150 kg100 kgIkke tillatt
Klasse 4300 kg/m²300 kg100 kg500 kg/m² på areal på 0,4 m²
Klasse 5450 kg/m²300 kg100 kg750 kg/m² på areal på 04, m²
Klasse 6600 kg/m²300 kg100 kg1000 kg/m² på areal på 0,5 m²


Hva er et stillassertifikat?

Alle stillas på markedet skal oppfylle de tekniske kravene i standard NS-EN 12810-1

Standarden spesifiserer blant annet kravene til kvaliteten på materialene, belastningen stillaset skal tåle og hvordan stillaset skal testes.

Beviset på at stillaset oppfyller alle kravene er selve stillassertifikatet, som alle stillas må ha for å være på markedet. 

Siden 2016 har det vært et krav at alle stillaser som omsettes i Norge skal være sertifiserte av et akkreditert sertifiseringsorgan. Jamax stillassystemer var først ute i Norge med SINTEF-sertifisering i 2017

Les også: Stillasforskriften – regler for montering og bruk av stillas. 

Skilting av stillas og merking av stillas – hva er forskjellen?

Skilting av stillas og merking av stillas, eller stillasskilt og stillas-merke, kan høres ut som to sider av samme sak. Det er det imidlertid ikke. 

Stillasskilt

Du som bruker stillas i jobbsammenheng trenger først og fremst bare å tenke på stillasskilt, også kalt stillas-kort. Stillasskilt følger alltid med i våre Jamax Byggmesterpakker og Tilhengerpakker. Skiltene skal informere brukerne av stillaset om hvorvidt stillaset er kontrollert, godkjent og klart til bruk – eller ikke. 

Skiltet skal til enhver tid henge lett synlig ved alle stillasets adkomster og gi følgende informasjon: 

 • Stillasets eier og kontaktinformasjon
 • Stillasbygger
 • Tillatt last og belastningsklasse
 • Kontaktperson med telefonnummer
 • Informasjon om siste kontrolldato og kontrollør

Merking av stillas

Merking av stillas er stillas-produsenten sitt ansvar, og gir deg tryggheten om at stillaset er godkjent i henhold til stillasforskriften og oppfyller alle nødvendige krav. 

Merking av stillas inneholder følgende informasjon:

 • Navn på sertifikatutsteder
 • Sertifikatnummer
 • Produsentens navn eller registrert varemerke
 • Produksjonsmåned og -år
Stillasmerking på Jamax-stillas
STILLASMERKER: Merkene er påkrevd og informerer om produsent og produktsertifikat.