To menn på toppen av tak

Jamax først i Norge med Sintef-sertifisering

Stillassystemet fra Alutec er foreløpig landets eneste som kan skilte med nytt sertifikat.

Sommeren 2016 kom det nye krav i Produsentforskriften om sertifisering av stillassystemer som omsettes i Norge. Det er den gamle typegodkjenningen som erstattes av dette mer omfattende sertifikatet, og Jamax er altså Norges første stillassystem som oppnår sertifiseringen – akkurat som vi var de første som fikk typegodkjenning da denne ble innført tilbake i 1990.

Omfattende testing

Seniorrådgiver i SINTEF, Magnus Kron, var ansvarlig for prøvingen som utgjør en del av grunnlaget for sertifikatet.

– Prøvingen består stort sett av mekanisk prøving der vi belaster stillaset på ulike måter og etter krav i produktstandarder. Vi prøver stillassystemet som helhet, delkonstruksjoner og komponenter, forklarer Kron.

SINTEF, et av Norges mest anerkjente sertifiseringsorganer, har jobbet med Jamax-sertifikatet i halvannet års tid, siden vinteren 2017.

 – Hver eneste komponent må vurderes, enten gjennom fysiske tester eller ved å vurdere på materialkvalitet, godstykkelser, dimensjoner, beregninger og andre spesifikasjoner på tegninger. Det er en omfattende prosess produktet må gjennom for å få sertifikatet, sier Kron.

Alltid oppdatert

En av de store forskjellene på den gamle typegodkjenningsordningen og den nye sertifikatordningen er kravet om oppfølging. Hvert år må produktene gjennom kontroll for å beholde sertifikatet.

– Vi sjekker forskjellige komponentene årlig og forsikrer oss om at de har samme styrke og samme egenskaper som de hadde da sertifikatet ble utstedt. Dette skal sørge for at produktetkvaliteten er lik fra år til år, sier Daniel Hallingbye, rådgiver i SINTEF.

Mer enn godt nok

Komponentene i Jamax stillassystem har vært gjennom en rekke tester, blant annet fullskalaprøving, fallsikringstester og droptester. For å si det litt teknisk; ut ifra beregnet dimensjonerende vertikallast har stillaset oppnådd nesten 10 ganger større last ved testing. I praksis betyr dette ganske enkelt at systemet tåler langt mer enn det er godkjent for.

– Vi vet at stillassystemene våre er svært solide, og det er selvsagt gledelig at testene bekrefter dette, sier daglig leder Espen Aspenes i Alutec, selskapet som produserer Jamax-stillasene.

Han ønsker den nye forskriften om sertifisering velkommen.

– Vi ser på innstrammingen i regelverket og det nye kravet om oppfølging som svært positivt. Et løpende sertifiseringskrav vil gjøre livet surt for useriøse aktører, og dermed komme forbrukeren til gode.