Jamax-stillas oppbevares på tilhenger

Vinterlagring av stillas: Korrekt oppbevaring av stillaset

Jamax stillas kan vare i mange tiår ved riktig vedlikehold og lagring. Ved feil oppbevaring over vinteren risikerer du unødvendig slitasje og skade. Følg disse stegene for å lagre stillaset trygt og godt gjennom vinteren!

Når stillaset ikke er i bruk, bør du lagre det på et tørt og helst frostfritt sted. Gjerne innendørs, men under tak eller presenning går også bra så lenge du tar visse forholdsregler.

Demontering av stillas

Første steg er naturlig nok å demontere stillaset. Demonteringen utfører du i motsatt rekkefølge av det som er beskrevet ved montering.

  • Eventuelle tilleggskomponenter som er montert på utsiden eller innsiden av stillaset (knekter, skjerm, heisehjul, o.l.) må demonteres først, før selve stillaset demonteres.
  • Veggfester må ikke demonteres før overliggende stillasnivå er fullstendig demontert.
  • Ikke oppbevar demonterte stillasdeler i stillaset. Demonterte stillasdeler bør ryddes bort fortløpende.
  • Ikke slipp/kast demonterte stillaskomponenter ned på bakken, da dette kan medføre skader.

Stillaset bør være tørt ved lagring

Når stillaset lagres kan det være en fordel at det er tørt. Påse at det ikke ligger vann i rammene før du pakker sammen stillaset, da det kan gi frostsprenging.

Har du lagerplass eller lasterom, kan du oppbevare stillasene på paller. Hvis du ikke kan ha stillaset inne, sørger du for å pakke det godt inn under en vanntett presenning eller lignende, og aller helst under tak.

Behold oversikten ved lagring

Oppbevar de ulike komponentene hver for seg for å holde best mulig oversikt. Hvis du stabler alle rammer, rekkverk og plattformer i separate stabler, har du alltid oversikt over hva du har. Dessuten går det så mye fortere når du skal ta i bruk stillaset igjen!

Du kan benytte transportkurv og -kasser til lagring. Disse egner seg godt til transport mellom lager og byggeplass og i tillegg får du samlet alt på en ryddig og oversiktlig måte. Kurvene er fine til større deler, mens transportkasser egner seg til bein, veggfester og klemmer. 

Hvis du har en stillashenger er denne fin til å oppbevare stillaset på. Der har alle deler sin egen plass. Stillashengeren bør du ha innelåst.

Hva skjer hvis stillaset lagres feil?

Jamax stillas er bygget i robust stål og aluminium for å vare i tiår etter tiår. Jo bedre du vedlikeholder og oppbevarer det, jo lenger varer det. 

Oppbevarer du stillaset vått og kaldt, utsetter du det for vesentlig slitasje og risikerer ulike typer skader på stillaset. 

  • Finérplatene på plattformene kan trekke til seg vann, svulme opp og bli ødelagt. Dersom det er hakk i finerplatene er risikoen større. Vi anbefaler derfor at du går over eventuelle hakk med litt maling for å beskytte fineren.  
  • Dersom du har vært uheldig og fått hakk gjennom galvaniseringen og ikke behandler dette, kan metallet med tiden begynne å ruste. 
  • Dersom rammene er fylt med vann fra en fuktig regndag kan de frostsprenge når det blir minusgrader. Dette unngår du ved å sørge for at det ikke ligger noe i rammene som hindrer drenering, som f.eks jord, sand eller liknende. Da kan rammene tørke innvendig og lagres trygt.