Palle med hjulboggier som gjør Jamax stillas til rullestillas på lageret

Jamax rullestillas er SINTEF-sertifisert – som eneste i Norge

Med hjulsett og hjulboggi som festes på Jamax fasadestillas, får du ditt eget Jamax rullestillas.

Omfattende testing

– I mars 2021 ble Jamax rullestillas SINTEF-sertifisert. Rullestillaset har vært gjennom omfattende testing siden oktober og nå har vi sertifikatet som bevis på at vi tar sikkerheten på alvor og følger gjeldende regelverk, forteller Bjarte Bergtun, selger hos Alutec.

Jamax rullestillas er sertifisert i samsvar med kravene i Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4 og europeisk standard NS-EN 1004, som gjelder for prefabrikkert rullestillas. Se sertifikatet her.

Du kan kjøpe rullestillas her eller kjøpe hjul og hjulboggi til å feste på ditt fasadestillas.

Jamax rullestillas illustrasjonsfoto

Dette gjelder for Jamax rullestillas

Etter omfattende tester hos SINTEF er Jamax rullestillas sertifisert. Du får Jamax rullestillas i enkel og dobbel bredde og ser godkjente byggehøyder under.

Jamax rullestillas – enkel bredde (0,6 m)

  • Godkjent byggehøyde inne: 6,3 m
  • Godkjent byggehøyde ute: 6,3 m
  • Belastningsklasse: 200 kg/m2

Jamax rullestillas – dobbel bredde (1,2 m)

  • Godkjent byggehøyde inne: 10,3 m
  • Godkjent byggehøyde ute: 8 m
  • Belastningsklasse: 200 kg/m2 

Både enkelt og dobbelt stillas tillater inntil 1 % helling i underlaget. Se utfyllende spesifikasjoner i brukerveiledningen.

Brukerveiledning for Jamax rullestillas

Jamax rullestillas påføres sideveis belastning under testing for SINTEF-sertifisering. Totalbilde
Jamax rullestillas påføres sideveis belastning under testing for SINTEF-sertifisering.

Favoritt blant håndverkere

Rullestillas er mye brukt av blant annet elektrikere og malere hvor underlaget er tilnærmet plant. Fordelen med hjul på stillaset, er at du kan forflytte deg raskt.

Støttebeina som følger med, sikrer deg mot velting. Trenger du å komme nærmere veggen, kan du feste stillaset i veggen i stedet for å bruke støttebein.

Les mer om og bestill Jamax rullestillas her!