Flytebrygge med utriggere

Norskproduserte flytebrygger, utriggere og landganger

Trenger dere et komplett havneanlegg eller bare en brygge på hytten? Alutec produserer fleksible og robuste flytebrygger til båthavner, kaianlegg og tyngre anlegg på Os utenfor Bergen.

Legge ut flytebrygge? Vi tar oss av tegning, søknad og montering!

Å legge ut flytebrygge er søknadspliktig. Alutec kan søke til kommunen og Havnevesenet for deg som din leverandør og montør.

– Du skal få slippe papirmøllen med søknader. Vi har god erfaring med å søke om flytebrygge i ulike kommuner og kjenner arealplanene godt, spesielt i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, sier Øyvind Pedersen som er salgssjef for flytebrygger i Alutec AS.

Båtforeninger og andre som trenger større anlegg får tegninger som viser antall båtplasser og størrelser på alle båtplassene, vist i målestokk på kartet. Skal du bygge flytebrygge på din private eiendom, får du tegnet bryggen inn på tomten din i målestokk på kartet. Tegningene blir lagt ved søknaden

Spør oss om tegninger og søknader!

5 fordeler med Jamax flytebrygger

  • Minst 20 års beskyttelse mot korrosjon. Helsveiste og varmgalvaniserte stålkonstruksjoner gir færre skruer og dermed færre slitasjepunkt, enklere montering, redusert vedlikehold – i alt en sterkere og mer værfast konstruksjon.
  • Fleksibelt system som kan bygges på i årene framover.
  • Isbestandig ned til -20° C og sklisikkert. Rillet bryggedekke i trykkimpregnert treverk sørger for sklisikring, hindrer sprekkdannelser og drenerer vann fra bryggen.
  • Minimalt vedlikehold. Hengslebeslag og sammenføyninger med Vesconite Hilube-foringer hindrer slitasje på hengsler og bolter. Dette bevarer galvaniseringen og du kan kjøpe nye foringer ved behov.
  • Fleksibel bryggeløsning. Trinnløs regulering på gangbare utriggere og fortøyningsbommer langs bryggene. Gangbare utriggere forenkler tilkomst til båten.

Du finner også redningsstiger og badetrapper til å montere på utriggere og brygger. Alutec anbefaler dette for å ta sikkerheten på alvor. For øvrig er bryggesystemet Veritas-testet, med egne materialtester fra SINTEF.

Skal du ha ny flytebrygge? Vi leverer brygger og kaianlegg i hele Norge. Alutec produserer ikke betongbrygger, men bygger dette sammen med gode samarbeidspartnere. Ta kontakt med Øyvind på telefon 56 30 41 09 eller e-post oyvind@alutec.no for en uforpliktende prat!

jamax flytebrygge landstedsbrygge

January 29, 2019.