samfunnsansvar

Åpenhetsloven

Alutec AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99).

Vår forpliktelse om å respektere krav i Åpenhetsloven styres gjennom vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne policy beskriver våre forpliktelser, vesentlige risikoområder, samt hvordan vi jobber med å implementere denne policy i praksis. Vår policy finnes også i engelsk utgave, Human rights policy.

Vi tar også vår del av ansvaret ved å sette klare krav til våre leverandører. Vi ber våre leverandører om å dokumentere sine aktsomhetsvurderinger. Hvis vi identifiserer direkte koblinger til alvorlige menneskerettighetsbrudd i noen komponenter av våre produkter, vil vi gå i dialog med leverandøren for å ta opp problemet. Hvilke krav vi stiller til våre leverandører er beskrevet i våre Etiske retningslinjer for leverandører og Code of conduct for suppliers (engelsk utgave).

Våre aktsomhetsvurderinger og etiske retningslinjer kan lastes ned og leses via linkene nedenfor.

Sist oppdatert: 17.06.2024For spørsmål om vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt oss på e-post info@alutec.no

Send oss en forespørsel

Legg inn din kontaktinformasjon og ditt spørsmål her. Vi vil svare deg så snart som mulig.