samfunnsansvar

Åpenhetsloven

Alutec AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven, LOV-2021-06-18-99).

Vår forpliktelse om å respektere krav i Åpenhetsloven styres gjennom vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne policy beskriver våre forpliktelser, vesentlige risikoområder, samt hvordan vi jobber med å implementere denne policy i praksis. Vår policy finnes også i engelsk utgave, Human rights policy.

Vi tar også vår del av ansvaret ved å sette klare krav til våre leverandører. Vi ber våre leverandører om å dokumentere sine aktsomhetsvurderinger. Hvis vi identifiserer direkte koblinger til alvorlige menneskerettighetsbrudd i noen komponenter av våre produkter, vil vi gå i dialog med leverandøren for å ta opp problemet. Hvilke krav vi stiller til våre leverandører er beskrevet i våre Etiske retningslinjer for leverandører og Code of conduct for suppliers (engelsk utgave).

Våre aktsomhetsvurderinger og etiske retningslinjer kan lastes ned og leses via linkene nedenfor.For spørsmål om vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt oss på e-post info@alutec.no

Send oss en forespørsel

Legg inn din kontaktinformasjon og ditt spørsmål her. Vi vil svare deg så snart som mulig.